Kalendari i aktiviteteve

Në zbatim të VKM nr. 473 datë 01.06.2017, "Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017", pika 21, publikohen bashkëlidhur:

 

  • Kalendari i aktiviteteve publike të Ministrisë së Zhvillimit Urban për muajt qershor dhe korrik 2017.              Kliko këtu
  • Lista e projekteve të nisura prej 12 muajsh.   Kliko këtu   
  • Procedurat publike konkurruese të realizuara gjatë 12 muajve të fundit.  Kliko këtu